ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียร