โรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล "การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ดีเด่น 7 ปี ซ้อน" e-Claim Awards 2017

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล "การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ดีเด่น 7 ปี ซ้อน" e-Claim Awards 2017
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยา ได้รับรางวัล"การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ดีเด่น 7 ปี ซ้อน" e-Claim Awards 2017 และ รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ (ภาคเหนือตนบน) ประเภท "บันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชั่วโมง เกิน 95 % ขึ้นไป ปริมาณรับแจ้ง 2,000 - 3,000 รับแจ้ง" จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย ประธานในพิธีรับมอบ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมวินาศภัยไทย ประจำปี 2560 หรือ e-Claim Awards 2017 เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่น พร้อมกันนี้ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ได้มอบโล่ห์รางวัลฯ ดังกล่าว ให้กับ คุณดาณี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงานศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim ) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มอบให้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโภชนาการโรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 3 โภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา