โรงพยาบาลพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจัดหาทุนทรัพย์มอบเป็นสาธารณกุศลทั่วไป

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจัดหาทุนทรัพย์มอบเป็นสาธารณกุศลทั่วไป
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจัดหาทุนทรัพย์มอบเป็นสาธารณกุศลทั่วไป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 พระเดชพระคุณท่านพระราชมงคลวิสุทธ์ (หลวงปู่ก้ำ) เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยาและศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ทำการทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อจัดหาทุนทรัพย์มอบเป็นสาธารณกุศลทั่วไป เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา และเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยและพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลพะเยา โดย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลพะเยา และ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นำคณะกฐินของวัด ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมทอดถวาย แสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีถวายองค์กฐิน โดย พระเดชพระคุณท่านพระราชมงคลวิสุทธ์ (หลวงปู่ก้ำ) เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด เวลา 13.00 น. ณ วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ผลบุญกุศลอันเกิดจากการบำเพ็ญทานในครั้งนี้ จงมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดลบันดาลส่งผลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สำเร็จในหน้าที่การงาน มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ
สถานที่วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา