จังหวัดพะเยา จัดพิธีต้อนรับทีมนักวิ่งและรับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ "หมอชวนวิ่ง"

ชื่องานจังหวัดพะเยา จัดพิธีต้อนรับทีมนักวิ่งและรับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ "หมอชวนวิ่ง"
รายละเอียดวันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 17.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานต้อนรับทีมนักวิ่งถือคฑา จากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ “หมอชวนวิ่ง” พร้อมด้วย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุข อสม. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ประชาชนชน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย โครงการ “หมอชวนวิ่ง” ได้ถูกจัดขึ้นโดยแพทยสภา ซึ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับประชาชน และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวิ่งอย่างถูกวิธี ซึ่งจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศจากภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตก และภาคใต้ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่งเป็น 15 สาย ส่งต่อเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด วิ่งไปสู่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

สำหรับจังหวัดพะเยา อยู่ในสายทางวิ่ง N2 รับคฑาแพทยสภา จากจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา15.30 น. ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้นกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.ระยะทาง 34 กม. 5 จุด ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก โรงพยาบาลแม่ใจ ตรงข้ามร้านคลังครัวเรือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปืม ตำรวจทางหลวงภาค 5 และสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เวลาประมาณ 17.00 น. ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร
สถานที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา