โรงพยาบาลพะเยา พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งมอบคฑาและปล่อยตัวนักวิ่ง ตามโครงการ"หมอชวนวิ่ง"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งมอบคฑาและปล่อยตัวนักวิ่ง ตามโครงการ"หมอชวนวิ่ง"
รายละเอียดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานส่งมอบคฑา พร้อมแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้กับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ทีมนักวิ่งจากมหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมวิ่ง ตามโครงการ "หมอชวนวิ่ง"จังหวัดพะเยา พร้อมคฑาจะวิ่งเพื่อส่งมอบคฑาให้ทีมนักวิ่งจังหวัดพะเยา ระยะทาง 56.3 กม. จุดเริ่มต้น ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตลาดแม่ทองคำ ด่านตรวจยานพาหนะแม่กา ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนบ้านแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา บ้านชนแดน อ.งาว จ.ลำปาง ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว โรงเรียนประชาราชวิทยา อ.งาว ปั๊ม ปตท.งาว จุดสิ้นสุดที่ ปากทางบ้านเปาะ อ.งาว จ.ลำปาง
สถานที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา