โรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"
รายละเอียดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะ ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า" หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลพะเยา ได้จัดทีมตรวจสุขภาพให้บริการตรวจรักษาทั่วไป ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพกับหน่วยราชการต่าง ๆ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา