โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
รายละเอียดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงก่อให้เกิด "เทคโนโลยีฝนหลวง" ขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลกให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากภัยแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา