นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพะเยา นำเสนอผลงานวิจัย

ชื่องานนายแพทย์ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพะเยา นำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาจักษุวิทยา นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Bleb Needing Revision With 5-FU injection in Chronic Filtering Bleb Failure Over 6 Months in Phayao Hospital , Thailand. ในการประชุม The 34th Korean Giuacoma Society Annual Meeting ณ Asan Medical Center , Seoul , Korea
สถานที่ Asan Medical Center , Seoul , Korea
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา