โรงพยาบาลพะเยา รับมอบทีวีสี LED ยี่ห้อ Haier 32 นิ้ว

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบทีวีสี LED ยี่ห้อ Haier 32 นิ้ว
รายละเอียดวันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะ รับมอบทีวีสี LED ยี่ห้อ Haier 32 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จาก รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้กับโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา