ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"
รายละเอียดวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า" หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ มณฑลทหารบกที่ 34 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่มณฑลทหารบกที่ 34 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา