โรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าห่มกันหนาว

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าห่มกันหนาว
รายละเอียดวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.20 น.แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รัอบมอบบริจาคผ้าห่มกันหนาว จำนวน 206 ผืน จาก เพื่อนศิษย์เก่าพะเยาพิทยาคมรุ่น 33 พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อน ๆ บริษัท ANEC-TOUR พัทยา เพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา