ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุ สวท.จังหวัดพะเยา แนะนำประชาชนชาวพะเยาระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุ สวท.จังหวัดพะเยา แนะนำประชาชนชาวพะเยาระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
รายละเอียดวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา แนะนำประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ช่วงฤดูหนาวให้ระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม อุจจาระร่วง หัด และสุกใส โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือภูมิต้านทานบกพร่อง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีอาการรุนแรง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. และ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เน้นย้ำหลีกเลี่ยงวิธีเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ และการสุมไฟในบ้านที่อับอากาศ เพราะจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของรพ. ในการรองรับภาวะฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่และแนะนำการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรด้วย
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา