สาธารณสุขพะเยารณรงค์ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ชื่องานสาธารณสุขพะเยารณรงค์ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพ
รายละเอียดวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกผักอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีและพันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม มีการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติเท่านั้น มุ่งหวังให้ได้ผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัย 100% ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภค
สถานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา