โรงพยาบาลพะเยา หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา มอบของสนับสนุนการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา มอบของสนับสนุนการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562
รายละเอียดวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา และ ผู้บริหาร หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา มอบของสนับสนุน จักรยานและพัดลม เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบ
สถานที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา