โรงพยาบาละะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข

ชื่องานโรงพยาบาละะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข
รายละเอียดวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขพะเยา จำนวน 17 คนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 15 คน ออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในงานฤดูหนาว สืบสาน ประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรมประกอบด้วย ออกบูธบริจาคอวัยวะ ดวงตา หน่วยปฐมพยาบาล ตรวจวัดความดันโลหิต ให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การสอนCPR ด้วยหุ่นสาธิต ให้ความรู้เรื่องยา มีประชาชนผู้มารับบริการ 160 คน ฝู้บริจาคร่างกาย 7 ราย ดวงตา 8 ราย อวัยวะ 7 ราย ผู้มารับบริการปฐมพยาบาลและวัดความดันโลหิต 29 ราย ให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย สมุนไพร 10ราย นวดคลายกล้ามเนื้อ 17 ราย จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 รายสอนปฏิบัติ CPR โดยใช้หุ่นสาธิต 50 ราย ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง 10 ราย บรรยายนำเสนอตัวอย่างที่นอนป้องกันแผลกดทับทำด้วยเจล 12 ราย โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
สถานที่ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา