โรงพยาบาลพะเยา รับบริจาคผ้าห่มกันหนาว

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับบริจาคผ้าห่มกันหนาว
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยา รับบริจาคผ้าห่มกันหนาว วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะ รับมอบบริจาคผ้าห่มกันหนาว จำนวน 102 ผืน จาก หจก.โรงสี ก.เทพสวัสดิ์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา