โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Run to Change Phayao 2019”

ชื่องาน โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Run to Change Phayao 2019”
รายละเอียดวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุกล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นำทีม แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน"Run To Change Phayao 2019" ซึ่งจัดทำโครงการขึ้นโดย YEC (Yong Entrepreneur Chamber of Commerce) หอการค้าจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งรพ.พะเยา กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา ร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการเตรียมการจัดบุคลากรทางด้านการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อสม.ประจำจุด หน่วยปฐมพยาบาล จุดน้ำดื่ม จุดเตรียมทีมBicycle Lance ในเส้นทางวิ่งระยะ 5 km,10 km. และ 26 km.จำนวน 14 จุด รอบกว๊านพะเยา ซึ่งมีนักวิ่งลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จำนวน 3,500 คน โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา