จังหวัดพะเยา วิ่งเพื่อการกุศล “Run To Change Phayao 2019” เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลพะเยา

ชื่องานจังหวัดพะเยา วิ่งเพื่อการกุศล “Run To Change Phayao 2019” เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 04.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นำทีม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Run to Change Phayao 2019 แบ่งระยะทางวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร (Fun Run) ไม่มีการแข่งขัน วิ่งได้ไม่จำกัดอายุ และ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร (City Run) และ ระยะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 26 กิโลเมตร (Lake Run) จำนวน 14 จุด รอบกว๊านพะเยา ซึ่งมีนักวิ่งลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3,500 คนจัดขึ้นโดย YEC (Yong Entrepreneur Chamber of Commerce) หอการค้าจังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลพะเยา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ โดย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิ่ง นายสุเมธ เตชะกุลวิโรจน์ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวิ่ง และ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต้อนรับ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดพะเยาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนชมรมนักวิ่งในพื้นที่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานสาธารณสุขมีรถปฐมพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลจักรยานเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดพะเยา คอยดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางการวิ่ง

“เมื่อเรารู้ว่ารักนั้นยิ่งใหญ่ รักคือการให้ การวิ่งในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความรักที่ไม่สิ้นสุด เพื่อสังคมการแบ่งปันที่น่าอยู่ตลอดไป”

ท่านสามารถบริจาคเงินผ่าน QR Code ของโรงพยาบาลพะเยาได้ และนำไปลดหย่อนภาษี (2เท่า) หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลพะเยา เลขที่ 512-0-89137-3

หรือ บริจาคเป็นเงินสด หรือสิ่งของบริจาค ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 054-409300 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา