โรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
รายละเอียดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงใส่ผ้า จากคุณเสาวนีย์ พันธ์พัฒนกุล อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ข้าราชการบำนาญ) เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด เพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนจากการใช้ถุงพลาสติก ณ โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา