โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ รับมอบเครื่องวัดความดันดิจิตอลพร้อมเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 450,000 บาท รวม 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) จาก คณะ สว.ต่างวัยพะเยา เพื่อใช้กับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายและหอผู้ป่วยพิเศษสิริกิติ์โรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา