โรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าม่านกั้นเตียงและกล้องวงจรปิด

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าม่านกั้นเตียงและกล้องวงจรปิด
รายละเอียดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ICU ตัวแทนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 48 แพ็ค ผ้าม่านกั้นเตียงผู้ป่วย และกล้องวงจรปิด จาก พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เพื่อใช้กับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก ICU พร้อมเยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่รักษาอาการอาพาธอยู่ที่หอผู้ป่วยหนัก ICU โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
สถานที่หอผู้ป่วยหนัก ICU โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา