โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล " Run To Change Phayao 2019"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล " Run To Change Phayao 2019"
รายละเอียดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา มอบครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล " Run To Change Phayao 2019" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา ประกอบด้วย
1.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ รุ่น HeartPlus AED4 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
2.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibrilator ชนิด Biphasic ยี่ห้อ Nihon รุ่นTEC 5621K จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ รุ่น AHP300 Transport Ventilator จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 901,403 บาท (เก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน) โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนกร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา