บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

ชื่องานบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
รายละเอียดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 แสดงความยินดีให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มประเภทวิชาการ นส.จิรลักษณ์ ดอกคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ กลุ่มลูกจ้างประจำ นางรัตติยา่ เลิศทอง พนักงานพิมพ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการประชุม กวป.ประจำเดือน
สถานที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา