ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แสดงความยินดีกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดพะเยา

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แสดงความยินดีกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมการ กวป.สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นระดับผู้บริหารจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการประชุม กวป.ประจำเดือน
สถานที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา