โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
รายละเอียดวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จสอ.วิริยะภูมิ จันทรสุภาเสน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขพะเยา และบุคลากรหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดี เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระองค์ท่าน และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
สถานที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา