โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีประเพณีงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีประเพณีงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562
รายละเอียดจังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนชาวพะเยาแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการ แต่งกาย

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูระณิน นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา พร้อมด้วย ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งกสุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขพะเยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธี ขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา