โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 รำลึกถึงเจ้าผู้ครองเมือง ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 รำลึกถึงเจ้าผู้ครองเมือง ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
รายละเอียดวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขพะเยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา และบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 ขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง 4 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 ลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ สายที่ 2 ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ , สายที่ 3 ประตูประสาทหลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสายที่ 4 วัดติโลกอาราม(ทางน้ำ) นำขบวนแห่ และขบวนแห่เครื่องสักการะทางน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ซึ่งขบวนทั้งหมดก็จะไปเคลื่อนไปสู่ที่บริเวณพิธีลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 - 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน
สถานที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา