ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้ารับการสมัครจิตอาสา

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้ารับการสมัครจิตอาสา
รายละเอียดวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยาเข้ารับการสมัครจิตอาสาและรับสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ จิตอาสาพระราชทาน เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลพะเยาได้จัดให้บริการ ประจำ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา