โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จาก พระอุทิศ พรหมโวหาร วัดม่อนป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา