พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดพะเยาและหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา

ชื่องานพลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดพะเยาและหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พื้นที่จังหวัดพะเยาและหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา ประจำจุดศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขพะเยา และ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับ
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา