โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรม (Kick Off)โครงการความร่วมมือการณรรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรม (Kick Off)โครงการความร่วมมือการณรรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียดวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา พร้อมด้วย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ งานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรม “(Kick Off) โครงการความร่วมมือ การณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์” ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เร่งรัดให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้บรรลุตามนโยบายของ กรมปศุสัตว์ กิจกรรมในงานให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น (ให้บริการฟรี) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์กลุ่มเสี่ยง และการสาธิตแสดงการบังคับ ควบคุมสุนัขในการปฏิบัติงานตรวจค้นยาเสพติด จากกองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 32
สถานที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา