โรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
รายละเอียดวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะรับมอบถุงผ้า จำนวน 178 ใบ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดใบ) จากคุณณิศชากร พิมยศ ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาพะเยา เนื่องในวันวัฒนธรรม ธกส. มอบให้ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 โรงพยาบาลพะเยา เพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนจากการงดใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา