โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.15 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ยี่ห้อ Omron และปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จาก ท่านภาสวร ตรงจิตชื่อสกุล ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาและคณะุ เพื่อใช้กับผู้ป่วยในห้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา