โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รับมอบเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน ยี่ห้อ Omron จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,000 บาท รวมมูลค่า 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) จาก คุณแม่ศรีวรรณ ชินะโยธิน เพื่อใช้กับผู้ป่วยคลินิกจักษุและคลินิกพิเศษอายุรกรรมโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา