โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายละเอียดวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม นายแพทย์อนันตฺ์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา และคณะ รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สาธารณสุขมาตรการรถพยาบาล และการเตรียมความพร้อมของทีม EMS กระบวนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ Green Market และการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน กลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานระดับอำเภอและตำบล (รพท. รพช สสอ และ รพ.สต) โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 7 B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา