โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2562
รายละเอียดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขพะเยา และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2562 โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา