โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ในวันข้าราชการพลเรือน

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ในวันข้าราชการพลเรือน
รายละเอียดวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขพะเยา และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” วันข้าราชการพลเรือนพัฒนาทำความสะอาดวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา (พระอารามหลวง) ด้วยการเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ภายในบริเวณวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพะเยา ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2562 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
สถานที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา