ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “การรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว”

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “การรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว”
รายละเอียดวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.45 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “การรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว” การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล และ โรคที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา