ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแ