ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"
รายละเอียดวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา