โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียดวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีการให้บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการตรวจสุขภาพจิตเคลื่อนที่ รวมถึงการรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา กาชาดจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คณะผู้บริหารในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการเป็นจำนวนมาก
สถานที่วัดบ้านแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา