โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค10 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค10 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ
รายละเอียดวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขพะเยา และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด 6 จังหวัด คือเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา จำนวน 700 คน เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ทางโรงพยาบาลพะเยาได้จัดทีมออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมศาลากลาง จังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมศาลากลาง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา