โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีบำเพ็ญกุศล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ)

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีบำเพ็ญกุศล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ)
รายละเอียดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และแต่งตั้งคณะกรรมการ พิธีบำเพ็ญกุศล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ ที่พระเดชพระคุณได้สร้างในบวรพระพุทธศาสนาและคุณประโยชน์แก่จังหวัดพะเยา โดยมี พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ,พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา,พระสุนทรกิตติคุณ(เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา) รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ พระวิหารหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา