คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกราบสรีระหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจทรย์(ปวง ธัมมปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารมหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

ชื่องานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกราบสรีระหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจทรย์(ปวง ธัมมปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารมหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
รายละเอียดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14.50 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ คณะผู้บริหารบริหารโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกราบสรีระและน้อมถวายความอาลัยหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา