โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลในโรงพยาบาล จัดทำแผนพัฒนาส่วนขาดและเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ระดับเขต ประจำปี 2562 โดย นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา