โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคดวงตา และร่วมแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคดวงตา และร่วมแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
รายละเอียดวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา พร้อม แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ ประธาน Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา และคณะกรรมการ Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคดวงตา คุณพงษ์ศักดิ์ โนเมืองใจ อายุ 44 ปี (ผู้วายชนม์) ผู้บริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลพะเยา เพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาให้กับผู้ป่วยที่ตาบอดจากกระจกตาพิการ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้คุณพงษ์ศักดิ์ โนเมืองใจ ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้ครอบครัวโนเมืองใจ พบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
“การบริจาคอวัยะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง” ดั่งคำที่ว่า
“บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้” (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา