โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่
รายละเอียดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.35 น.คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรป จำนวน 3 ห่อ จากร้านณัฐนรีการยางและคุณธัญพิชชา ใจกว้าง มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา