โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
รายละเอียดวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี ประจำปี 2563 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดย นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา