โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียดวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลพะเยา โดย กลุ่มการพยาบาลและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์และรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตลอดมา โดย แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน ณ ลานอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา