โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเต้านมเทียม

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเต้านมเทียม
รายละเอียดวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.29 น.คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเต้านมเทียม จำนวน 200 ชิ้น จากบริษัท โรบินสัน จำกัดมหาชน สาขาพะเยา มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา