โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องผลิต O2 Jay5 สำหรับทีม Palliative และโซฟาปรับเอนได้ สำหรับหอผู้ป่วยเคมีบำบัด

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องผลิต O2 Jay5 สำหรับทีม Palliative และโซฟาปรับเอนได้ สำหรับหอผู้ป่วยเคมีบำบัด
รายละเอียดวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องผลิต O2 Jay5 จำนวน 2 เครื่อง และโซฟาปรับเอนได้ จำนวน 2 ตัว จากคุณไชยวัตน์-คุณสุดฤทัย ชัยวัฒนาสุ และคุณวินชัย ชัยวัฒนาสุ มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา